Copyright 2006 : All Rights Reserved by Thepsila.com
design by FinalPiece

เกี่ยวกับเทพศิลา 

 
กลุ่มบริษัท เทพศิลา
   - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม
   - บริษัท เทพศิลา แอกรีเกรท ซัพพลาย จำกัด
   - บริษัท เทพศิลาอุตสาหกรรม (1999) จำกัด
   - บริษัท เทพศิลาขนส่ง จำกัด

  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม

     เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ก่อตั้งมานาน กว่า 26 ปีมาแล้ว  ทางห้างฯ ได้ให้บริการ จัดส่งและจำหน่าย หินขนาดต่าง ๆ , ทราย, ลูกรัง และหินคลุก ด้วยความซื่อสัตย์ ผลิต ผลงานดีที่ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและให้ บริการเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอด

     พ.ศ.2546 ได้ขยายธุรกิจมาประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร
     พ.ศ.2548  เพิ่มโครงการเพิ่มผลผลิต โดยเริ่มการก่อสร้างโรงโม่หิน แห่งใหม่บนเนื้อที่ดินใหญ่เพิ่มขึ้นอีกที่บริเวณหน่วยงานเขาบาน ต.หนอง- ข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ขึ้นอีกแห่งหนึ่งเพื่อผลิตหินมาตรฐาน สำหรับ ใช้ผสมคอนกรีต สำหรับจัดส่งให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขนาดใหญ่ ที่ต้องการกำลังการผลิตจำนวนมาก
 

บริษัท เทพศิลา แอกรีเกรท ซัพพลาย จำกัด

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543  เพื่อให้บริการ จำหน่ายหินขนาดต่าง ๆ, ทราย, ลูกรัง และ หินคลุก เช่นเดียวกับ หจก.เทพศิลาอุตสาห- กรรม และรับประมูลงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้บริการการรับเหมาก่อสร้างด้วย

     ให้บริการจำหน่ายและจัดส่งหินขนาดต่างๆ ตามมาตรฐานทั่วไป ด้วยกำลังการผลิต 8,000 – 16,000 ตัน ต่อวัน่

     ให้บริการจำหน่าย ทรายและลูกรัง ที่มี คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 

     ให้บริการรับเหมาก่อ สร้างอาคารและ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

     รับประมูลงานที่เกี่ยวข้องด้วย